История 2002 година

ТАЗИ ГОДИНА БЕШЕ ПЪРВА ЗА НАС.

ПРЕЗ ЛЯТОТО НА СЪЩАТА ГОДИНА,  СЪВМЕСТНО С ГОСПОДИН МАЛБОН , ПОДГОТВИХМЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО БАЛКАН ФРУТС .

ЕСЕНТА , СЛЕД КАТО  ПОЛУЧИХМЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА БАЛКАН ФРУТС ООД, ЗАПОЧНАХМЕ АГРОТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩИТЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСАЖДАНЕ.

ЗЕМЯТА, КОЯТО ЗАКУПИХМЕ ЗА НАШИТЕ ЦЕЛИ НЕ БЕШЕ ОБРАБОТВАНА ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ. ТОВА БЕШЕ ЕДНО ГОЛЯМО ПРИДИМСТВО ЗА НАШИЯ БЪДЕЩ БИО ПРОЕКТ.

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕКИП ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ БЕ ИЗКЮЧИТЕЛНО ТРУДНО. ПРИЧИНАТА БЕ , ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ПОЧТИ НИКОЙ НЕ ЗНАЕШЕ КАКВО Е ТОВА БИОЗЕМЕДЕЛИЕ.

ИЗПОЛЗВАХМЕ ЗИМАТА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНИТЕ КАДРИ ОТ ЕКИПА НА НАЗНАЧЕНИТЕ  СЛУЖИТЕЛИ.

Contact Us

REMCO-BG
BALKAN FRUITS Ltd.
290 Tzar Boris Blvd.
1619 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 957 1147
Fax: +359 2 957 1160

info@balkanfruits.bg