Продукция замразени плодове

МАЛИНИIQF СОЛО ЗАМРАЗЕНИ
КАЧЕСТВО ОРГАНИК
КОД: RO-05A
СОЛО ЗАМРАЗЕНИ И НЕКАЛИБРИРАНИ
ВТОРО КАЧЕСТВО ОТ СОРТ „ЛЮЛИН“.

МАЛИНИIQF СОЛО ЗАМРАЗЕНИ
КАЧЕСТВО ОРГАНИК

КОД: RO-01A СОЛО ЗАМРАЗЕНИ И КАЛИБРИРАНИ ОТ СОРТ „ЛЮЛИН“.
КОД: RO-02A СОЛО ЗАМРАЗЕНИ И НЕКАЛИБРИРАНИ ОТ СОРТ „ЛЮЛИН“.

МАЛИНИIQF СОЛО ЗАМРАЗЕНИ
КАЧЕСТВО ОРГАНИК
КОД: RO-03A СОЛО ЗАМРАЗЕНИ И НЕКАЛИБРИРАНИ ОРГИНАЛ /ДО 80%ЦЕЛИ/ОТ СОРТ „ЛЮЛИН“.
КОД: RO-04A СОЛО ЗАМРАЗЕНИ И НЕКАЛИБРИРАНИ ОРГИНАЛ /ДО 50%ЦЕЛИ/ОТ СОРТ „ЛЮЛИН“.

МАЛИНИIQF СОЛО ЗАМРАЗЕНИ
КАЧЕСТВО ОРГАНИК

КОД: RO-01A
СОЛО ЗАМРАЗЕНИ И КАЛИБРИРАНИ ОТ СОРТ „ЛЮЛИН“.

ЯГОДИIQF СОЛО ЗАМРАЗЕНИ КАЧЕСТВО ОРГАНИК
КОД: ST-01A СОЛО ЗАМРАЗЕНИ И НЕКАЛИБРИРАНИ ОТ СОРТ „СИАБЕЛА“/ СОРТ „ЗЕНГА ЗЕНГАНА“.
КОД: ST-02A СОЛО ЗАМРАЗЕНИ И КАЛИБРИРАНИ ОТ СОРТ „СИАБЕЛА“/ СОРТ „ЗЕНГА ЗЕНГАНА“.

ЯГОДИIQF СОЛО ЗАМРАЗЕНИ
КАЧЕСТВО ОРГАНИК

КОД: ST-03A
СОЛО ЗАМРАЗЕНИ ВТОРО КАЧЕСТВО ОТ СОРТ „СИАБЕЛА“/ СОРТ „ЗЕНГА ЗЕНГАНА“.

Contact Us

REMCO-BG
BALKAN FRUITS Ltd.
290 Tzar Boris Blvd.
1619 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 957 1147
Fax: +359 2 957 1160

info@balkanfruits.bg